<****** LANGUAGE="JavaScript1.2">

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır  ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy   
  Buyurunuz
  Kuş Çeşitleri
 

NO LATiNCE TÜRKÇE ALMANCA YOĞUNLUK
70   Tachybaptus ruficollis küçük batağan Zwergtaucher breeding
90   Podiceps cristatus bahri Haubentaucher breeding
100   Podiceps grisegena kızıl boyunlu batağan Rothalstaucher rarely
120   Podiceps nigricollis kara boyunlu batağan Schwarzhalstaucher common
720   Phalacrocorax carbo karabatak Kormoran common
820   Phalacrocorax pygmeus küçük karabatak Zwergscharbe breeding
890   Pelecanus crispus tepeli pelikan Krauskopfpelikan breeding
970   Ixobrychus minutus küçük balaban Zwergdommel breeding
1040   Nycticorax nycticorax gece balıkçılı Nachtreiher breeding
1080   Ardeola ralloides alaca balıkçıl Rallenreiher breeding
1190   Egretta garzetta küçük ak balıkçıl Seidenreiher breeding
1210   Egretta alba büyük ak balıkçıl Silberreiher common
1220   Ardea cinerea gri balıkçıl Graureiher breeding
1240   Ardea purpurea erguvani balıkçıl Purpurreiher breeding
1310   Ciconia nigra kara leylek Schwarzstorch rarely
1340   Ciconia ciconia leylek Weißstorch breeding
1360   Plegadis falcinellus çeltikçi Sichler common
1440   Platalea leucorodia kaşıkçı Löffler common
1470   Phoenicopterus ruber flamingo Rosaflamingo common
1520   Cygnus olor kuğu Höckerschwan common
1600   Anser erythropus küçük sakarca Zwerggans rarely
1610   Anser anser boz kaz Graugans common
1710   Tadorna ferruginea angıt Rostgans breeding
1730   Tadorna tadorna suna Brandgans rarely
1790   Anas penelope fiyu Pfeifente common
1820   Anas strepera boz ördek Schnatterente common
1840   Anas crecca çamurcun Krickente common
1860   Anas platyrhynchos yeşilbaş Stockente breeding
1890   Anas acuta kılkuyruk Spießente common
1910   Anas querquedula çıkrıkçın Knäkente breeding
1940   Anas clypeata kaşıkgaga Löffelente common
1950   Marmaronetta angustirostris yaz ördeği Marmelente rarely
1960   Netta rufina Macar ördeği Kolbenente rarely
1980   Aythya ferina elmabaş patka Tafelente rarely
2020   Aythya nyroca pasbaş patka Moorente rarely
2030   Aythya fuligula tepeli patka Reiherente rarely
2180   Bucephala clangula altıngöz Schellente rarely
2310   Pernis apivorus arı şahini Wespenbussard rarely
2380   Milvus migrans kara çaylak Schwarzmilan rarely
2430   Haliaeetus albicilla ak kuyruklu kartal Seeadler breeding
2470   Neophron percnopterus küçük akbaba Schmutzgeier common
2510   Gyps fulvus kızıl akbaba Gänsegeier rarely
2560   Circaetus gallicus yılan kartalı Schlangenadler breeding
2600   Circus aeruginosus saz delicesi Rohrweihe breeding
2610   Circus cyaneus gökçe delice Kornweihe common
2630   Circus pygargus çayır delicesi Wiesenweihe rarely
2670   Accipiter gentilis çakırkuşu Habicht breeding
2690   Accipiter nisus atmaca Sperber breeding
2730   Accipiter brevipes yoz atmaca Kurzfangsperber rarely
2870   Buteo buteo şahin Mäusebussard breeding
2880   Buteo rufinus kızıl şahin Adlerbussard breeding
2920   Aquila pomarina küçük orman kartalı Schreiadler rarely
2930   Aquila clanga büyük orman kartalı Schelladler rarely
2950   Aquila heliaca şah kartal Kaiseradler rarely
2960   Aquila chrysaetos kaya kartalı Steinadler breeding
2980   Hieraaetus pennatus küçük kartal Zwergadler breeding
2990   Hieraaetus fasciatus tavşancıl Habichtsadler breeding
3010   Pandion haliaetus balık kartalı Fischadler common
3030   Falco naumanni küçük kerkenez Rötelfalke breeding
3040   Falco tinnunculus kerkenez Turmfalke breeding
3070   Falco vespertinus aladoğan Rotfußfalke common
3090   Falco columbarius boz doğan Merlin common
3100   Falco subbuteo delice doğan Baumfalke common
3110   Falco eleonorae ada doğanı Eleonorenfalke common
3140   Falco biarmicus bıyıklı doğan Lannerfalke rarely
3160   Falco cherrug ulu doğan Würgfalke rarely
3200   Falco peregrinus gökdoğan Wanderfalke breeding
3550   Alectoris chukar kınalı keklik Chukarhuhn breeding
3700   Coturnix coturnix bıldırcın Wachtel breeding
4070   Rallus aquaticus sukılavuzu Wasserralle breeding
4080   Porzana porzana benekli sutavuğu Tüpfelsumpfhuhn rarely
4100   Porzana parva bataklık sutavuğu Kleines Sumpfhuhn breeding
4110   Porzana pusilla küçük sutavuğu Zwergsumpfhun rarely
4240   Gallinula chloropus saztavuğu Teichhuhn breeding
4290   Fulica atra sakarmeke Bleßhuhn breeding
4330   Grus grus turna Kranich rarely
4500   Haematopus ostralegus poyrazkuşu Austernfischer common
4550   Himantopus himantopus uzunbacak Stelzenläufer breeding
4560   Recurvirostra avosetta kılıçgaga Säbelschnäber common
4590   Burhinus oedicnemus kocagöz Triel rarely
4650   Glareola pratincola bataklıkkırlangıcı Rotflügelbrachchwalbe breeding
4690   Charadrius dubius halkalı küçük cılıbıt Flußregenpfeifer breeding
4700   Charadrius hiaticula halkalı cılıbıt Sandregenpfeifer rarely
4770   Charadrius alexandrinus akça cılıbıt Seeregenpfeifer breeding
4790   Charadrius leschenaultii büyük cılıbıt Wüstenregenpfeifer rarely
4850   Pluvialis apricaria altın yağmurcun Goldregenpfeifer rarely
4860   Pluvialis squatarola gümüş yağmurcun Kiebitzregenpfeifer rarely
4870   Hoplopterus spinosus mahmuzlu kızkuşu Spornkiebitz breeding
4910   Chettusia gregaria sürmeli kyzkuşu Steppenkiebitz rarely
4930   Vanellus vanellus kızkuşu Kiebitz common
5010   Calidris minuta küçük kumkuşu Zwerstrandläufer common
5020   Calidris temminckii sarı bacaklı kumkuşu Temminckstrandläufer rarely
5090   Calidris ferruginea kızıl kumkuşu Sichelstrandläufer rarely
5120   Calidris alpina kara karynlı kumkuşu Alpenstrandläufer common
5140   Limicola falcinellus sürmeli kumkuşu Sumpfläufer rarely
5170   Philomachus pugnax döğüşkenkuş Kampfläufer common
5190   Gallinago gallinago suçulluğu Bekassine common
5320   Limosa limosa çamurçulluğu Uferschnepfe common
5410   Numenius arquata kervançulluğu Große Brachvogel common
5450   Tringa erythropus kara kızılbacak Dunkler Wasserläufer common
5460   Tringa totanus kızılbacak Rotschenkel common
5470   Tringa stagnatilis bataklık düdükçünü Teichwasserläufer rarely
5480   Tringa nebularia yeşilbacak Grünschenkel common
5530   Tringa ochropus yeşil düdükçün Waldwasserläufer common
5540   Tringa glareola orman düdükçünü Bruchwasserläufer common
5560   Actitis hypoleucos dere düdükçünü Flußuferläufer breeding
5750   Larus melanocephalus Akdeniz martısı Schwarzkopfmöwe common
5780   Larus minutus küçük martı Zwergmöwe common
5820   Larus ridibundus karabaş martı Lachmöwe common
5850   Larus genei ince gagalı martı Dünnschnabelmöwe common
5880   Larus audouinii ada martısı Korallenmöwe rarely
5900   Larus canus küçük gümüş martı Sturmmöwe rarely
5910   Larus fuscus kara sırtlı martı Heringsmöwe rarely
5925   Larus cachinnans gümüş martı Weißkopfmöwe common
6050   Gelochelidon nilotica gülen sumru Lachseeschwalbe rarely
6060   Sterna caspia Hazar sumrusu Raubseeschwalbe rarely
6110   Sterna sandvicensis kara gagalı sumru Brandseeschwalbe rarely
6150   Sterna hirundo sumru Flußseeschwalbe breeding
6240   Sterna albifrons küçük sumru Zwergseeschwalbe breeding
6260   Chlidonias hybridus bıyıklı sumru Weißbartseeschwalbe breeding
6270   Chlidonias niger kara sumru Trauerseeschwalbe breeding
6280   Chlidonias leucopterus ak kanatlı sumru Weißflügelseeschwalbe breeding
6650   Columba livia kaya güvercini Felsentaube breeding
6680   Columba oenas gökçe güvercin Hohltaube rarely
6700   Columba palumbus tahtalı Ringeltaube breeding
6840   Streptopelia decaocto kumru Türkentaube breeding
6870   Streptopelia turtur üveyik Turteltaube breeding
7160   Clamator glandarius tepeli guguk Häherkuckuck breeding
7240   Cuculus canorus guguk Kuckuck common
7350   Tyto alba peçeli baykuş Schleiereule breeding
7390   Otus scops ishakkuşu Zwergohreule breeding
7440   Bubo bubo puhu Uhu breeding
7570   Athena noctua kukumav Steinkauz breeding
7610   Strix aluco alaca baykuş Waldkauz breeding
7670   Asio otus kulaklı orman baykuşu Waldohreule breeding
SAYFA    1 2 Sonraki Sayfa


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 1 ziyaretçi (36 klik) kişi burdaydı!
POQbum.com Graphics
POQbum.com Graphics

-----KODBUL-----

Siteme verdiğin katkılardan dolayı sayın AHMET HATİPOĞLU'YA teşekkürler

-----KODBUL-----
www.dizayn.tr.gg!
webuzmani.blogspot.com
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=