<****** LANGUAGE="JavaScript1.2">

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır  ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy   
  Buyurunuz
  İz Bırakanlar
 

z Bırakanlar

 

Yeni Sayfada Aç AHMET TUFAN ŞENTÜRK
Yeni Sayfada Aç BEKİR SITKI ERDOĞAN
Yeni Sayfada Aç BOSNALI ABDULLAH EFENDİ (Abdullah-ı Rûmî)
Yeni Sayfada Aç BÜĞLÜ BABA SULTAN
Yeni Sayfada Aç CEMAL HALVETİ (ÇELEBİ HALİFE)
Yeni Sayfada Aç DERVİŞ SİPAHİ LARENDEVİ
Yeni Sayfada Aç DR. HACI MEHMET ARMUTLU
Yeni Sayfada Aç Dr. TAHSİN ÜNAL
Yeni Sayfada Aç DURMUŞ ALİ GÜLCAN
Yeni Sayfada Aç DURMUŞ FAKİH KARAMANİ HAZRETLERİ
Yeni Sayfada Aç DURSUN FAKI
Yeni Sayfada Aç GUFRANİ
Yeni Sayfada Aç HACI HASİB EFENDİ
Yeni Sayfada Aç HALK ŞAIRI KENZI
Yeni Sayfada Aç HOTTOĞLU
Yeni Sayfada Aç HURREM CEMALİ KARAMANİ
Yeni Sayfada Aç İBRAHİM HULUSİ EFENDİ
Yeni Sayfada Aç İHRÂKİ (Ali Ağa)
Yeni Sayfada Aç İSHAK ÇELEBİ
Yeni Sayfada Aç KAMİ MUHAMMED KARAMANİ
Yeni Sayfada Aç KARAMAN BEY (Kerimüddin Karaman)
Yeni Sayfada Aç KARAMANOĞLU MEHMET BEY
Yeni Sayfada Aç KARAMANOĞULLARININ İLK BEYİ NURE SOFİ (NUREDDİN BEY)
Yeni Sayfada Aç KAZIM KARABEKİR PAŞA
Yeni Sayfada Aç KEMAL REİS
Yeni Sayfada Aç KEMAL ÜMMİ (İSMAİL KEMAL ÜMMİ)
Yeni Sayfada Aç MEHMET ÇINARLI
Yeni Sayfada Aç MEHMET YARALI
Yeni Sayfada Aç MEVLANA CELALEDDİN RÛMÎ
Yeni Sayfada Aç MOLLA ŞEMSEDDİN FENARI (Molla Fenari)
Yeni Sayfada Aç MUAMMER BARAN
Yeni Sayfada Aç MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Yeni Sayfada Aç MÜMİNE HATUN
Yeni Sayfada Aç NEFİSE SULTAN
Yeni Sayfada Aç NUH PAŞA
Yeni Sayfada Aç PİRİ REİS
Yeni Sayfada Aç SIRRI YAKUP KARAMANİ
Yeni Sayfada Aç SULTAN II. İBRAHİM BEY (1423-1464)
Yeni Sayfada Aç SULTAN ALAADDİN ALİ BEY (1357-1398)
Yeni Sayfada Aç SULTAN KASIM BEY (1472-1483)
Yeni Sayfada Aç SÜLEYMAN İBNİ ALİ KARAMANİ
Yeni Sayfada Aç ŞAIR AYNI
Yeni Sayfada Aç ŞAİR NİZAMİ
Yeni Sayfada Aç ŞEYH AHMED HALİFE (ZAVİYE SULTAN)
Yeni Sayfada Aç ŞEYH AHMET EL MEVLEVİ (CUNUNİ AHMET DEDE)
Yeni Sayfada Aç ŞEYH ALAEDDİN RUMİ
Yeni Sayfada Aç ŞEYH ALAEDDİN RUŞENİ HAZRETLERİ
Yeni Sayfada Aç ŞEYH ALİYYÜS SEMERKANDİ
Yeni Sayfada Aç ŞEYH EDEBALİ
Yeni Sayfada Aç TANBURACIZADE MUSTAFA EFENDİ
Yeni Sayfada Aç ÜMMİ SİNAN
Yeni Sayfada Aç VUCUDİ MEHMED İBN-İ ABD’ÜL AZİZ EFENDİ
Yeni Sayfada Aç YUNUS EMRE
Yeni Sayfada Aç ZEMBİLLİ ALİ EFENDİ
BİYOGRAFİLER - HAYAT HİKAYELERİ
TARİHE İZ BIRAKANLAR
Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Peygamber efendimizin kısa bir biyografisi.
Peygamberlerin Hayatı Kuran'da adı geçen peygamberlerin hayatları.
Sahabe-i Kiram'ın Hayatları 134 sahabenin hayat hikayesi. 2.Adres
Muslim Scientists Meşhur müslüman bilim adamları hayat hikayeleri-İngilizce
Tarihe şan verenleryeni Osmanlı Tarihinde meşhur şahsiyetlerin biyografisi.Burhan Bozgeyik
Risalei Nur Ens. - Portreleryeni Dünya Tarihinde meşhur şahsiyetlerin biyografisi.
Evliyalar Ansiklopedisi İslam Tarihinde meşhur tüm şahsiyetlerin biyografisi.
Öykücü Yazarlar Türk öykü yazarları biyografileri.
Biyografi.net Meşhur Türk büyüklerinin biyografileri.
Alimler.com İslam Tarihinde meşhur alimlerin biyografileri*inşa halinde*.
Ötüken Yazarlar Türk ve yabancı yazarların biyografileri. (140)
Ulum-ul Hikme - biyografiler 1900-2004 dönem Türk biyografileri.
Osmanlı Padişahları Osmanlı Sultanlarının kısa hayat hikayeleri.
Abdulfettah Ebu Ğudde  Son Devir Hukuk ve Hadis Alimlerinden.
Abdulhamid b. Vasi b. Türk İlme yön veren müslüman matematik alimlerinden. * MÜSBET İLİM *
Abdulaziz RANTİSİ Filistinli Hamas'ın mücahit liderlerinden, Prof. doktor
Abdulkadir KARAHAN Son Devir Edebiyatçılarından.
Abdulmecid Nursi Bediüzzaman'ın kardeşi ve Arapça kitaplarının mütercimi.
Abdurreşid İbrahim Osmanlı son dönemi Tatar kökenli alim, vaiz, davetçi.
Prof. Abdusselam İlme yön veren ilk nobel ödüllü müslüman fizik profesörü* MÜSBET İLİM *
Ahmed Bin Hanbel Fıkıh alimi. Hanbeli mezhebinin kurucusu..
Ahmed Hamdi AKSEKİ Son dönem Diyanet İşleri Başkanlarından..
Ahmed YASİN Filistinli Hamas'ın mücahit liderlerinden.
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Son dönemin büyük Mutasavvıflarından.Nakşibendi...
Ali Haydar Ahıskavi Son dönemin büyük Fakih ve Mutasavvıflarından.
Ali Kemal Belviranlı Doktor, yazar, yayıncı.
Ali KUŞÇU İlme yön veren müslüman ASTRONOM alimlerinden. * MÜSBET İLİM *
Ali ŞERİATİ Son devir İran'lı mütefekkir, alim, yazar, aksiyon adamı.
Ali Ulvi KURUCU Son devir mütefekkir, şair, yazar, aksiyon adamlarından.
Aliya İZZETBEGOVİÇ Boşnak mütefekkir, aksiyoner devlet adamı.
Alkama bin Kays Tabiin'in hadis,fıkıh,tefsir konularındaki meşhur alimlerinden.
Alvarlı Efe Son dönemin büyük Mutasavvıflarından.
Ata bin Yesar Tabiinin büyük alimlerinden.
Bakillani Büyük kelam alimlerinden. (Eşari ekolünden)
Bayburtlu Hacı Şaban Efendi Son Devir Rufai Mutasavvıflarından.
Bediüzzaman Said Nursi Son devrin Pek çok konularda eser vermiş aksiyoner büyük bir alimi..
Bettani İlme yön veren müslüman ASTRONOM ve MATEMATİK alimlerinden. * MÜSBET İLİM *
Beydavi Hicri VII. asrın meşhur müfessirlerinden. Kadı lakabıyla meşhurdur.
Beyhaki Hadis alimlerinin en meşhurlarından.
Biruni 1000 yıllarının 10'u aşkın bilim dalında 180 eser veren büyük bilgin.
Burhaneddin kayhan Son devrin islamcı gazeteci, yazarlarından.
Busuri yeni Son Devir şairlerinden Kaside-i Bürde yazarı.
Cahiz Edebiyat, kelam, tarih, siyaset, ahlak, sanat, ticaret ve zooloji alanlarında eserler vermiş Emevi dönemi alimlerinden.
* MÜSBET İLİM *
Cahit Zarifoğlu Son Devir Edebiyatçılarından, şair, yazar, mütercim.
Celaleddin Suyuti Hadis alimlerinin en meşhurlarından. Camiü's-Sağîr yazarı..
Cemil Meriç C.Meriç Anma Son devrin büyük Türk edebiyatçı, sosyologlarından....
Cemşid İlme yön veren müslüman ASTRONOM ve MATEMATİK alimlerinden. * MÜSBET İLİM *
CEZERİ İlme yön veren müslüman SİBERNETİK alimlerinden. * MÜSBET İLİM *
Dede Korkut Oğuz türklerinin atası, hikmet ehli, Türk büyüğü.
Ebu Davud Hadis alimlerinin en meşhurlarından.
Ebul Hasan NEDEVİ Son devir Hindistan'lı mütefekkir, alim, yazar, aksiyon adamı.
Ebul Vefa BUZCANİ İlme yön veren müslüman ASTRONOM ve MATEMATİK alimlerinden. * MÜSBET İLİM *
Ebu Yusuf İmam-ı Azamın en büyük talebelerinden, müçtehid.
Emir Abdulkadir Cezayirli mücahid lideri ve alim.
Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname kitabı ile tanınan mutasavvıf, alim.
Evliya Çelebi Meşhur Müslüman Seyyahlardan.
Evzai Tebe-i tâbiînden meşhur fıkıh âlimi.
Fahreddin RAZİ Tefsir-i Kebir müellifi, meşhur tefsir alimi.
Fatih sultan Mehmet İstanbul Fatihi, Osmanlı Sultanı.
Fethi GEMUHLUOĞLU Son devrin mütefekkir, mutasavvıflarından.
Fethi ŞİKAKİ Filistinli islami cihad hareketi kurucusu. Yahudiler tarafından şehit edildi.
Filibeli Ahmet Hilmi Osmanlının son döneminin islamcı yazar ve gazetecisi.
Gaspıralı İsmail Beyyeni Kırım Müslümanlarının meşhur teşkilatçı, eğitimci yazar ve gazetecisi.
Gönenli Mehmet Efendi Cumhuriyet Dönemi en meşhur Kurralarından (Kıraat alimi).
Gönül Sultanları İrfan Özfaturanın Osmanlı dönemi velilerinden derlediği 19 velinin hayat hikayeleri.
Haluk Nurbaki Son dönem Onkolog doktor ve fikir adamı.
Hariri  Makamat Arapların meşhur şair ve dil bilimcisi, Makamat-ı Hariri yazarı *EDEBİYAT*
Hasan El-BASRİ Tabiinin büyüklerinden. Zâhid, muhaddis, fakîh ve müfessir...
Hasan El-BENNA Mısırlı çağdaş Müslüman Kardeşler Teşkilatı kurucusu, alim mücahid ve Şehid...
Hazini Astronom ve fizikçi. * MÜSBET İLİM *
Hızır Bey Çelebi İstanbul'un ilk kadısı alim ve şair.
Hoca ahmet YESEVİ Meşhur Türk Mutasavvıfı...N.K.Zeybek yazıları.
Itri - B. Mustafa Efendi Osmanlı döneminin dini besteleri ile meşhur musuki üstadı.
İbni Abdilber Hadis Alimi..
İbn-i Abidin Osmanlı döneminin en meşhur Hanefi fıkıh alimi.
İbn-i BATTUTA Meşhur Müslüman Seyyahlardan.
İbn-i Hacer-i ASKALANİ Meşhur Hadis ve fıkıh alimi.
İbn-i Kayyım EL-CEVZİ Selefi ekolün temsilcilerinden..
İbn-i Kemal Osmanlı döneminin meşhur şeyhulislamlarından.
İbn-i KESİR En meşhur Tefsir alimlerinden..
İbn-i Mace Hadis alimlerinin en meşhurlarından....
İbn-i Teymiyye Hanbeli mezhebinin en meşhur alimlerinden..
İmam-ı Azam Ebu Hanife Fıkıh alimi. Hanefi mezhebinin kurucusu...
İmam-ı BUHARİ Hadis alimlerinin en meşhurlarından...
İmam Cafer-i SADIK Fıkıh alimi, Seyyid, 12 imamın 6.sı, Caferi mezhebinin kurucusu....
İmam EŞ'ARİ Ehl-i Sünnet itikadının en büyük iki imamından biri...
İmam GAZALİ Fıkıh-Tasavvuf alimi...
İmam MALİK Fıkıh alimi. Maliki mezhebinin kurucusu....
İmam MANSUR Mutasavvıf. Kafkas direnişinin İLK imamlarından....
İmam MATURİDİ Ehl-i Sünnet itikadının en büyük iki imamından biri...
İmam Muhammed İmam-ı Azamın en büyük talebelerinden, müçtehid.
İmam NEVEVİ Hadis Alimi..
İmam Şa'bi Fıkıh alimi. Mutlak müçtehid. Tabiinden.
İmam Şafii Fıkıh alimi. Şafii mezhebinin kurucusu....
İmam Şamil Mutasavvıf. Kafkas direnişinin imamı....
İmam Züfer İmam-ı Azam'ın talebelerinden ,Fıkıh alimi. Mezhepte müçtehid.
İmam Zühri Muhaddis ,Fıkıh alimi. Mutlak müçtehid. Tabiinden.
İskilipli Atıf Hoca Osmanlının son dönemi alimlerinden, Şehid.
İsmail Hakkı BURSEVİ Hayatı Mutasavvıf. Celveti Tarikatı şeyhi. 115 eseri vardır...
İzzeddin KASSAM Alim, mücahid filistin direniş sembollerinden.
Kabul Ahbar Beni İsrail'in (israil oğullarının) meşhur alimlerinden.
Katip Çelebi Osmanlı son dönemi, katip, tarihçi, mütercim, yazar ve mütefekkirlerinden.
Kazvini Astronom, yer bilimci, zoolog. * MÜSBET İLİM *
Kınalızade Ali Çelebi Osmanlı son dönemi müderris, şair, kazasker(askeri baş hakim)lerinden.
Kuduri Hanefi Fıkıh alimi, Muhaddis. 3. tabakadan.
Kurtubi Meşhur Tefsir sahiplerinden. Müfessir.
Mahmud Sami Ramazanoğlu Son Devrin Nakşibendi Şeyhlerinden. Mümtaz bir şahsiyet..
Mehdi Abbasi halifelerinden.
Mehmet Akif ERSOY İstiklal Marşı yazarı, milli şairimiz.
Mehmet Akif İNAN Son devrin Edebiyatçı, şair, sendikacı, mütefekkir İslamcı yazarı.
Mehmet Zahid Kotku Son Devrin Nakşibendi Şeyhlerinden...
M.Esat COŞAN Son Devrin Nakşibendi Şeyhlerinden...
Mesruk Tâbiînden meşhûr fıkıh ve hadîs âlimi
Mevdudi Pakistanlı Son Devrin alim, mücahid, eğitimci, gazeteci, yazarlarından...
Mevlana Celaleddin-i Rumi Mutasavvıf, Mevlevi tarikatının kurucusu, Mesnevi yazarı...
Mimar SİNAN Osmanlı döneminin en meşhur mimarı..* MÜSBET İLİM *
Molla GÜRANİ Dördüncü osmanlı şeyhülislamı. Fatih'in hocalarından.
Muhammed ABDUH Son dönem Yenilikçi Mısır Müftüsü.
Muhammed ESED   2. Son devir Musevilikten mühtedi mütefekkir, alim, yazar, aksiyon adamı.
Muhammed Hamdi YAZIR Osmanlı son dönem alimlerinden Elmalı Tefsiri sahibi.
Muhammed Hamidullah Son Devrin büyük alimlerinden.
Muhammed Hazin Son Devrin Nakşibendi Şeyhlerinden...
Muhammed İKBAL Hindistanlı büyük şair ve mütefekkir.
Muhammed Zahid El-Kevseri Son Devir Osmanlı alimlerinden.
MUSA TOPBAŞ 2 Son Devrin Nakşibendi Mutasavvıflarından.
Mustafa Sabri Efendi Osmanlı Son dönem Şeyhülislamlarından, Mısır muhaciri.
Mustafa SİBAİ Son devrin alim, mücahid, eğitimci, gazeteci, yazar, aksiyoner simalarından. Suriyeli...
Necip Fazıl KISAKÜREK Resimleri Eserler Son Devir Türk Şairlerinden.. detaylı bilgiler için TIKLA
Nesai Hadis alimlerinin en meşhurlarından. Nesai yazarı..
Nesefi Hanefi Fıkıh alimi ve tefsir sahibi.
Omer Bin Abdulaziz İkinci Ömer de denilen Zühd takva ve adaleti ile meşhur Emevi Halifesi.
Ömer Muhtar Son dönem Lİbyalı " Çöl Aslanı" lakablı mücahid alim.
Omer Nasuhi BİLMEN Cumhuriyet dönemi diyanet işleri başkanlarından.
Osman Yüksel SERDENGEÇTİ Son Devrin aksiyoner yazarlarından..
Sadi Şirazi İranlı büyük şair (Bostan ve Gülistan) ve yazar
Said bin Museyyib Medineli 7 büyük fakihten biri.
Seyyid Abdulhakim Hüseyni Son Devrin Nakşibendi Mutasavvıflarından.
Seyyid Kutub S.K.Anma Mısırlı çağdaş edebiyatçı, islami siyaset kavramının yerleşiminde büyük hizmeti geçmiş aksiyoner şehit.
Seyyid Muhammed Raşid Son Devrin Nakşibendi Mutasavvıflarından.
Sultan Baba - İhsan Tamgüney Son Devrin Mutasavvıflarından...
Süfyan bin Uyeyne Tebei tabiinden, fıkıh ve hadis alimi.
Süleyman H.Tunahan Son Devrin Nakşibendi Şeyhlerinden...
Süleyman ÇELEBİ Meşhur mevlid'in müellifi...
Taberi Meşhur Taberi tefsiri sahibi.
Timurtaş UÇAR Son dönemin Meşhur vaizlerinden.
Tirmizi Hadis alimlerinin en meşhurlarından. Tirmizi yazarı..
Urve b.Abdullah b.Zubeyr Medineli 7 büyük fakihten biri.
Zehravi Cerrahlığı müstakil bir ilim haline getiren büyük operatör MÜSBET İLİM
Zemahşeri Müfessir, kelamcı, dilci ve edebiyatçı. Keşşaf sahibi.
Zerkeşi Muhaddis, Fakih, usul ve edebiyatçı Türk Alimi.
Zeynelabidin Hz. Hüseyin'in oğlu, (Hz. Ali'nin torunu) 12 imamdan 4. imam.
.

 
 
Karagöz ve Hacivat

Vikipedi, özgür ansiklopedi

(Karagöz sayfasından yönlendirildi)
Git ve: kullan, ara
Karagöz ve Hacivat
Karagöz ve Hacivat

Karagöz ve Hacivat taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına hayali, hayalbaz denir. Yardımcıları çırak, yardak, dayrezen, sandıkkar'dır. Oyunda konuşmaların değişmesi baş hareketleriyle yapılır.

Bu iki karakterin gerçekten yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa nerede nasıl yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir. Anlatılanlar rivayete dayanır, zira gerçekten yaşamış olsalar bile büyük ihtimalle bahsedilen dönemde tarih kitaplarına girecek kadar önemli bulunmamışlardır.

Rivayete göre Hacivat ve Karagöz, Orhan Gazi devrinde yaşamış cami yapımında çalışan iki işçidir. Kendileri çalışmadıkları gibi diğer işçilerin de çalışmasını engellemektedirler. Orhan Gazi'nin, "cami vaktinde bitmezse kelleni alırım"[kaynak belirtilmeli] dediği cami mimarı, caminin vaktinde bitmemesine Karagöz ve Hacivat'ı şikayet eder. Bunun üzerine bu ikili başları kesilerek idam edilir. Karagöz ve Hacivat'ı çok seven ve ölümlerine çok üzülen Şeyh Küşteri, ölümlerinin ardından kuklalarını yaparak perde arkasından oynatmaya başlar. Bu sayede Hacivat ve Karagöz tanınır.

Konu başlıkları

[gizle]

Karakterler [değiştir]

Hacivat [değiştir]

Karagöz ve Hacivat (sağda)
Karagöz ve Hacivat (sağda)

Hacivat'ın asıl adının Hacı İvaz olduğu söylenir. Hacivat karakteri düzeni temsil eder. Nabza göre şerbet verir. Kişisel çıkarlarını her zaman ön planda tutar. Az buçuk okumuşluğundan dolayı yabancı sözcüklerle konuşmayı sever. Perdeye gelen hemen herkesi tanır, onların işlerine aracılık eder. Alın teriyle çalışıp kazanmaktan çok Karagöz’ü çalıştırarak onun sırtından geçinmeye bakar. Rol icabı değişik kıyafetler içinde Keçi Hacivat, Çıplak Hacivat, Kadın Hacivat, Kahya Hacivat gibi farklı tasvirleri vardır.

KARAGÖZ ==

Oyunun hiç şüphesiz başrol oyuncusu Karagöz’dür. Okumamış bir halk adamıdır. Hacıvat’ın kullandığı yabancı kelimeleri anlamaz ya da anlamaz görünüp, onlara yanlış anlamlar yükleyerek ortaya çeşitli nükteler çıkarırken bir taraftan da Türkçe dil kuralları ile yabancı kelimeler kullanan Hacivat ile alay eder. Her işe burnunu sokar,her işe karışır, sokakta olmadığı zaman da evinin penceresinden uzanarak, ya da içerden seslenerek işe karışır. Dobra, zaman zaman patavatsız yapısından dolayı ikide bir zor durumlarda kalırsa da bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır. Çoğu zaman işsiz, geçim derdindedir .Hacivat’ın bulduğu işlere girip çalışır. Başında ışkırlak adı verilen oynak bir şapka vardır. Ve Hacivat'ta boyle tanınır.

Tekniği [değiştir]

İstanbul, Büyükçekmece'de bulunan Karagöz ve Hacivat figürleri
İstanbul, Büyükçekmece'de bulunan Karagöz ve Hacivat figürleri

Oyun 100x180'lik bir bez perde üzerine (oyuna göre boyut değişebilir) aksettirilen tasvirlerin gölgelerinin konuşturulmasıdır. Kenarları çiçekli bez perde patiskadandır. Asıl perdeye ayna denir. Perde arkasındaki peş tahtası üzerindeki şem'a ile bu gölgelendirme sağlanır.

Tasvirler manda, dana, deve derisinden yapılır. Deri saydamdır, nevrekan'la kesilip kök boyasıyla boyanır. Hareketli yerleri kirişle tutturulur, değnek delikleri açılır. 30-40 cm olan tasvirleri oynatmak için 60 cm lik değnekler kullanılır. Sol elle Karagöz, sağ elle öteki tipler oynatılır..

Sadece Karagöz ile Hacivat değil. Üstelik en kaba dayı Tussuz Deli Bekir,Bebe Ruhi ve daha binlerce karakter var.salak elif

Ayrıca Bakınız [değiştir]

Kaynaklar [değiştir]


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 1 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!
POQbum.com Graphics
POQbum.com Graphics

-----KODBUL-----

Siteme verdiğin katkılardan dolayı sayın AHMET HATİPOĞLU'YA teşekkürler

-----KODBUL-----
www.dizayn.tr.gg!
webuzmani.blogspot.com
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=